Kategorie
Informacje
Polecamy

Fuga ULTRACOLOR PLUS 258 Brzoskwiniowy MAPEI 2kg

23,80 zł

Producent: MAPEI
Produkt niedostępny
Waga:2.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, odporna na powstawanie przebarwień i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych z efektem perlenia DropEffect® oraz w technologii BioBlock®

KLASYFIKACJA WG NORMY PN-EN 13888

Ultracolor Plus jest zaprawą cementową do spoinowania (CG) o podwyższonych parametrach (2) z właściwościami dodatkowymi - zmniejszoną absorpcją wody (W) oraz wysoką odpornością na ścieranie (A), typu i klasy CG2WA.

ZAKRES STOSOWANIA

• Spoinowanie wewnątrz i na zewnątrz, posadzek i ścian z każdego rodzaju płytek ceramicznych (monocottura, bicottura, gres porcelanowy, klinkier, itp.), terrakoty, kamienia naturalnego (marmuru, granitu, konglomeratów), mozaiki szklanej, mozaiki marmurowej, itp. Przykłady zastosowań
• Spoinowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych w miejscach o dużym natężeniu ruchu (lotniska, centra handlowe, restauracje, bary, itp.).
• Spoinowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych w pomieszczeniach mieszkalnych (hotele, domy prywatne, itp.), w tym spoinowanie posadzek ceramicznych i kamiennych z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.
• Spoinowanie okładzin ceramicznych na elewacjach zewnętrznych, na balkonach, tarasach oraz w pomieszczeniach mokrych i basenach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultracolor Plus jest zaprawą do spoinowania, składającą się ze specjalnych spoiw hydraulicznych odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, polimerów, dodatków hydrofobowych, cząsteczek organicznych i pigmentów. W Ultracolor Plus zastosowano technologię Ultracolor, opartą na specjalnym spoiwie cementowym ulegającym samohydratacji, które zapewnia doskonałą jednorodność kolorów, oraz dodatkowo wzmocniono ją dwiema nowatorskimi technologiami MAPEI: BioBlock® i DropEffect®. Technologia BioBlock® polega na zastosowaniu specjalnych cząsteczek pochodzenia organicznego, które rozkładając się równomiernie w mikrostrukturze fugi uniemożliwiają tworzenie się mikroorganizmów odpowiedzialnych za powstawanie pleśni. Technologia DropEffect® z efektem synergicznym redukuje znacznie wchłanianie wody przez powierzchnię fugi, powodując efekt perlenia.
Ultracolor Plus po wymieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach oraz przy prawidłowym zastosowaniu, staje się zaprawą do spoinowania o następujących cechach:
• wysoka hydrofobowość oraz efekt perlenia;
• jednolite kolory, brak przebarwień i wykwitów. Z analiz pod mikroskopem elektronowym (SEM) wynika, że w porównaniu z tradycyjną zaprawą do spoinowania na bazie cementu portlandzkiego, specjalne cementy zastosowane w Ultracolor Plus podczas procesu hydratacji nie wytwarzają kryształów wodorotlenku wapnia (wapno z hydrolizy), powodującego wykwity podczas procesu hydratacji;
• kolory odporne na promienie ultrafioletowe i na czynniki atmosferyczne;
• krótki okres oczekiwania przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni i możliwość łatwego jej wykończenia;
• możliwość obciążania posadzek ruchem pieszym i pełnego obciążania po bardzo krótkim czasie;
• powierzchnia końcowa jest gładka i jednolita, łatwa do utrzymania w czystości charakteryzuje się zmniejszoną absorpcją wody;
• praktycznie bezskurczowe wiązanie redukujące do minimum tworzenie się rys i pęknięć;
• wysoka trwałość dzięki doskonałej odporności na ścieranie oraz wysokiej wytrzymałości na ściskanie i zginanie - również po cyklach zamrażania/rozmrażania.
• dobra odporność na kwasy o pH > 3.

ZALECENIA

• Ultracolor Plus nie zawiera cementu portlandzkiego i nie może być mieszany z gipsem i innymi spoiwami hydraulicznymi.

• Nie należy dodawać wody do zaprawy, która zaczęła wiązać.

• Nigdy nie mieszać Ultracolor Plus ze słoną lub brudną wodą.

• Przed zmieszaniem Ultracolor Plus z wodą kilkakrotnie, energicznie potrząsnąć oryginalnie zamkniętym opakowaniem.

• Do zmywania i profilowania używać wilgotnej ale nie mokrej gąbki (najlepiej celulozowej), w celu uniknięcia powstawania przebarwień na powierzchni spoiny, które mogą być spowodowane pozostawianiem nadmiaru wody na jej powierzchni.

• Nie przystępować do zmywania i profilowania, kiedy spoina jest zbyt świeża. • Produkt powinien być stosowany w temperaturze pomiędzy +5°C a +35°C.

• Aby uniknąć wykwitów na powierzchni fugi i płytek, spoinowanie należy wykonać wyłącznie na odpowiednio wysezonowanych i suchych podłożach; w przypadku, gdy istnieje ryzyko zawilgocenia podłoża, należy przed montażem i spoinowaniem okładziny ceramicznej zastosować odpowiednie hydroizolacje.

• Aby uniknąć przebarwień wykonanych fug, nie zaleca się posypywania wypełnionych spoin suchym proszkiem Ultracolor Plus.

• W miejscach gdzie wymagana jest odporność chemiczna, stosować odpowiednie, kwasoodporne, epoksydowe zaprawy do spoinowania z linii Kerapoxy.

• Złącza dylatacyjne i spoiny ruchome ścian i podłóg (np. połączenia ściana-podłoga, ściana-ściana) nie powinny być wypełniane zaprawą Ultracolor Plus. Należy stosować odpowiednie trwale elastyczne masy MAPEI.

• Ze względu na to, że powierzchnia niektórych płytek lub kamienia naturalnego może być porowata i chłonna, zaleca się wykonanie próby w celu sprawdzenia możliwości czyszczenia lub, jeżeli okaże się to konieczne, zaleca się zastosowanie środków ochronnych na powierzchnię płytek, w celu zapobieżenia wnikaniu fugi w pory płytki.

• Jeżeli do czyszczenia fug stosowany jest preparat czyszczący na bazie kwasu, zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu sprawdzenia jego wpływu na kolor fugi. Zawsze należy upewnić się, że spoina została po czyszczeniu dokładnie przemyta wodą, tak aby nie pozostały na niej ślady preparatu czyszczącego.

• W przypadku czyszczenia powierzchni przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych zwracać uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości lancy od czyszczonej powierzchni oraz dobór właściwego ciśnienia wody.

Przygotowanie zaprawy Wsypać Ultracolor Plus cały czas mieszając, do czystego pojemnika (bez śladów rdzy) z czystą wodą w ilości 22-24% w stosunku do masy fugi, w zależności od koloru. Mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (w celu uniknięcia napowietrzenia zaprawy) do otrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa powinna być wykorzystana w ciągu 35-40 minut.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Posadzki mogą być obciążane ruchem pieszym po ok. 3 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzek wykonanych przy użyciu Ultracolor Plus jest możliwe po 24 godzinach. Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione wodą po 48 godzinach od zakończenia spoinowania.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i ręce należy myć pod bieżąca wodą, kiedy zaprawa Ultracolor Plus jest jeszcze świeża.

ZUŻYCIE

Zużycie Ultracolor Plus zmienia się w zależności od rozmiarów spoiny, oraz formatu i grubości płytki. W tabeli podano niektóre przykłady zużycia w kg/m2.

PRZECHOWYWANIE

Ultracolor Plus może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu. Po upływie tego czasu, czas wiązania zaprawy ulega wydłużeniu, nie ma to jednak wpływu na właściwości końcowe produktu.

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję